RODO

Zarządzenie 7/2018

Polityka Ochrony Danych Osobowych w ZSSP [RODO]

Karta informacyjna dotycząca przechowywania danych osobowych dzieci

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Szkół Specjalnych Przyszpitalnych w Wałbrzychu ul.Batorego 4 58-300 Wałbrzych

kontakt tel 74 842 11 91 email zssp.walbrzych@interia.pl, adres do korespondencji Wałbrzych 58-300 ul. Batorego 4.

Administrator wyznaczył  inspektora ochrony danych osobowych,

Zdzisława Wierzbińska kontakt –  tel.: 74 842 11 91,

email: zdzislawa.wierzbinska@zssp.walbrzych.pl

adres do korespondencji: 58-300 Wałbrzych ul. Batorego 4,